Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam DUMů - Člověk a jeho svět

27. 5. 2017

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

(PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA)

 

třída

předmět

téma hodiny/ identifikační značka

1.

PRV

Zima, Vánoce

3/01

1.

PRV

Jaro, Velikonoce

3/02

2.

PRV

Lidské tělo

3/03

2.

PRV

Ze života včel

3/04

3.

PRV

Cesta do školy

3/05

3.

PRV

Užitkové rostliny

3/06

4.

PŘV

Potravní vazby

3/07

4.

PŘV

Kočka, pes

3/08

4.

PŘV

Měření veličin

3/09

5.

PŘV

Vesmír

3/10

5.

PŘV

Podnebné pásy

3/11

5.

PŘV

Třídění živých organismů

3/12

4.

VL

Poslední Přemyslovci

3/13

4.

VL

Poslední Přemyslovci

3/14

4.

VL

Lucemburkové

3/15

4.

VL

Lucemburkové

3/16

5.

VL

Úvod do dějepisného učiva

3/17

5.

VL

Úvod do dějepisného učiva

3/18

5.

VL

Marie Terezie

3/19

5.

VL

Marie Terezie

3/20

  

třída

předmět

téma hodiny/ identifikační značka

1.

PRV

Strom, keř, bylina, vývoj plodu

3/21

1.

PRV

Čas - měření času

3/22

2.

PRV

Potraviny, výživa

3/23

2.

PRV

Lidé a čas - kalendářní rok

3/24

2.

PRV

Minulost, současnost, budoucnost

3/25

3.

PRV

Stavba těla živočichů - obrat.X bezob

3/26

3.

PRV

Třídění odpadu

3/27

3.

PRV

Péče o zdraví

3/28

4.

PŘV

Ekosystém LES, lesní patra

3/29

4.

PŘV

Živočichové lesa

3/30

4.

PŘV

Ekosystém PARK

3/31

5.

PŘV

Oběhová soustava

3/32

5.

PŘV

Kožní soustava

3/33

5.

PŘV

Smyslová soustava

3/34

4.

VL

Jan Hus

3/35

4.

VL

Husitské války

3/36

4.

VL

Husitství - PL

3/37

5.

VL

Národní obrození

3/38

5.

VL

Revoluční rok 1848

3/39

5.

VL

Národní obrození, rok 1848 - PL

3/40

 

třída

předmět

téma hodiny/ identifikační značka

1.

PRV

Práce dospělých

3/41

1.

PRV

Dopravní prostředky

3/42

2.

PRV

Rodiny hospodářských zvířat

3/43

2.

PRV

Ekosystém LOUKA

3/44

3.

PRV

Domov, místo, kde žijeme

3/45

3.

PRV

Rodina, škola

3/46

4.

PŘV

Ekosystém RYBNÍK

3/47

4.

PŘV

Význam půdy, lesů, vodních ploch

3/48

4.

PŘV

Závěrečné opakování učiva

3/49

4.

PŘV

Co nás obklopuje

3/50

5.

PŘV

Nervová soustava

3/51

5.

PŘV

Vývojová stádia člověka

3/52

5.

PŘV

Člověk přijímá informace, počítač

3/53

5.

PŘV

Jednoduché stroje a zařízení

3/54

4.

VL

Jiří z Poděbrad, Jagellonci

3/55

4.

VL

Počátky vlády Habsburků

3/56

4.

VL

J. z Poděbrad, počátky Habsbur.-PL

3/57

5.

VL

Kulturní život 19. století

3/58

5.

VL

Rozvoj vědy a techniky

3/59

5.

VL

Kulturní život, věda a technika - PL

3/60

Tyto vzdělávací materiály jsou v rámci projektu „EU peníze školám“ sdíleny s ostatními pedagogy v ČR.